Psychoanalyse, filosofie en cultuur

de Haagse Agora

“Eén van uw oren kan doof blijven, zolang het andere maar op scherp staat. Het andere oor moet men laten luisteren naar geluiden en fonemen, naar woorden, naar uitdrukkingen, naar zinnen, en dit alles zonder pauzes, interpuncties, onderbrekingen, tijdsfragmenten en aspecten van parallellisme weg te laten; het is immers daar dat de basis wordt gelegd voor de woordelijke lezing, zonder dewelke de analytische intuïtie geen basis en geen object heeft.” Jacques Lacan*

Psychoanalyse, filosofie en cultuur

  • Möbiusband

    De möbiusband is driedimensionele figuur die gevormd kan worden door een langwerpige strook papier 180 graden om zijn lengteas te draaien en de uiteinden aan elkaar te kleven. Zoals in de tekeningen van M.C. Escher subverteert ze onze ruimtelijke logica. Subversie daar draait het om/rondheen. Subverteren, verdraaien, perverteren… Op elke willekeurige plaats lijkt ze twee kanten…

  • Freud in Den Haag

    En nu ligt er een nieuw plan, een voornemen, een poging tot.. de Haagse Agora.. een plaats waar – zeg ik enigszins grootmoedig – net als destijds een podium, iets van een grondvlak, een subject van spreken en bespreken kan gaan ontstaan. Van hardop denken – met wellicht iets minder censuur – iets gaan uitspreken.…

  • de Haagse Agora

    De Haagse Agora is een inter- en multidisciplinaire oproep aan beroepsmensen. Dat kunnen zijn psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychoanalytici, psychiaters, GZ- en basispsychologen, psychologische academici. Wij nodigen filosofen, cultureel antropologen, sociologen, historici, literatuurwetenschappers, linguïsten, fenomenologen en andere aanverwante disciplines, om u in de Haagse Agora te gaan begeven. Schrijvers, dichters, componisten en andere kunstenaars worden eveneens…


Agora Activiteiten


De Haagse Agora is een initiatief van

Vincent Bol

Psychotherapeut en praktijkhouder

en wordt ondersteund Praktijk Willemspark.


* het citaat is van Lacan, J. (1957). L’instance de la lettre dans l’inconscient, ou la raison depuis Freud. Écrits. Paris: Seuil, 1966. p. 471 via pevpat-ugent.be