de Haagse Agora

De Haagse Agora is een inter- en multidisciplinaire oproep aan beroepsmensen. Dat kunnen zijn psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychoanalytici, psychiaters, GZ- en basispsychologen, psychologische academici. Wij nodigen filosofen, cultureel antropologen, sociologen, historici, literatuurwetenschappers, linguïsten, fenomenologen en andere aanverwante disciplines, om u in de Haagse Agora te gaan begeven. Schrijvers, dichters, componisten en andere kunstenaars worden eveneens opgeroepen om aanwezig te zijn en deel te nemen.

In de Haagse Agora willen wij met elkaar – vanuit het maximale subjectieve verschil – mijmeren. Bovenstaande ‘disciplines’ worden uitgenodigd om tot spreken te geraken als wel tot luisteren en associatief toehoren te komen. Spreken, (be)luisteren, denken en verder denken, nadenken, verschillen in denken, nog niet gedachte gedachten ontwikkelen, verdieping en verbreding vinden in elkaars denken, creativiteit in denken, spel en spelen in tentativiteit, hypothesen toetsen, associëren, dromen en verder dromen; om het niet-weten te koesteren, de ruimte van het niet weten open te houden en zowel de ruimte als de niet-geweten inhoud te beschermen.

De psycho-analytische subject-visie en haar discours bindt en verbindt de sprekers en de luisteraars. Deze visie gaat uit van disharmonie tussen en in de mens als spreekwezen; de interne verdeeldheid in het psychisme; het axioma van (de logica van) het onbewuste; het primaat en de significantie van de taal; de verbeelding, imago’s en de fantasie; de mis-kennende misleidingen; de herhaling(en); de oneindige, onbevredigbare en onmogelijke verlangende structuur; de lust en de onlust; het spanningsveld tussen taal, fantasma, verlangen, drift en genot; het onbehagen; de non-rapport omtrent de seksuele verhouding; het ontbreken van een definitieve garant omtrent de existentiële vragen; het epistemologische onderscheid en de niet op te heffen kloof tussen weten en waarheid. Ons onbehagen is structureel, er is altijd een wan-verhouding tussen weten en waarheid.

Dat is het vertrekpunt van de Haagse Agora.

Lees verder in ons manifest.


Geplaatst

in

door

Tags:

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *